grzyby.pl

Tulosesus ephemerus (Bull.) D. Wächt. et A. Melzer

czernidłak jednodniowy
Coprinellus ephemerus (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo · Coprinus ephemerus (Bull.) Fr. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusczernidłak twardotrzonowy (Tulosesus hiascens)Tulosesus congregatus

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na starych odchodach bydlęcych lub końskich, na oborniku; maj-listopad.Na starych odchodach bydlęcych lub końskich, na oborniku; maj-listopad.