grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange [as 'disseminata']

czernidłak gromadny
Coprinus disseminatus
Coprinellus disseminatus (czernidłak gromadny)
03.11.2004, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Coprinellus disseminatus (czernidłak gromadny)
Coprinellus disseminatus (czernidłak gromadny)

owocnik

Kapelusz 5 – 10 (20) mm średnicy; żółtawy, żółtawoszary, białoszary z wiekiem ciemnieje; powierzchnia prawie do centrum karbowana, mączysta (pod lupą widoczne włoski); nie rozpływa się.

space

Trzon blady, często prześwitujący; 15 – 50 x 1 – 2 mm, równogruby, pusty; bardzo kruchy.

space

Pileus 5 – 10 (20) mm in diameter; yellowish, yellowish-gray, white-gray in age darkening; surface almost to the centre ridged, mealy (visible hairs under a magnifying glass); does not melt.

space

Stipe pale, often transparent; 15 – 50 x 1 – 2 mm, equal, hollow; very fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnobrązowy do czarnego. Zarodniki elipsoidalne, z dużą porą rostkową, brązowe, gładkie, 7 – 9.5 x 4 – 5 µm.

Spore print dark brown to black. Spores ellipsoid, with a large germ pore, brown, smooth, 7 – 9.5 x 4 – 5 µm.

wartość

Zbyt drobny aby mógł być jadany. Nie jest trujący.

Too tiny to be eaten. Not poisonous.

występowanie

Coprinellus disseminatus (czernidłak gromadny)
Jeden z najczęściej spotykanych czernidlaków. Owocniki są co prawda drobne ale dają się zauważyć bo wyrastają w w liczących nawet kilkaset egzemplarzy grupach, w lasach, na pniakach i wokół pni drzew liściastych, na zagrzebanym w ziemi drewnie. W ciągu roku, od wiosny do jesieni, w jednym miejscu może być kilka owocowań.

Common. Spring-fall, gregarious in groups of many hundreds specimens on hardwood woods, on stumps and around them, on buried wood.

uwagi

Podobna Psathyrella pygmaea ma nagi i mniej pofałdowany kapelusz, bardziej brązowy, nie wyrasta w tak licznych grupach.

Similar Psathyrella pygmaea has naked and eaven cap surface, more brown cap, does not grow in such big clusters.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041103.5.04 - Coprinellus disseminatus (czernidłak gromadny); dolina Odry-Oławy
041103-5
/dolina Odry-Oławy/ #5
znalezisko 20000705.2.00 - Coprinellus disseminatus (czernidłak gromadny); Kaszuby
000705-2
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #1