jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak pniowy
Coprinus truncorum (Scop.) Fr.

występowanie

W żyznych lasach liściastych, w parkach, na opadłych liściach i rozkładających się gałązkach.