grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak pniowy
Coprinus truncorum (Scop.) Fr.
Coprinellus Coprinellus Coprinellus CoprinellusCoprinellusczernidłak pniakowy (Coprinellus saccharinus)czernidłak szaroblaszkowy (Coprinellus impatiens)

występowanie

W żyznych lasach liściastych, w parkach, na opadłych liściach i rozkładających się gałązkach.