grzyby.pl

Tulosesus sclerocystidiosus (M. Lange et A.H. Sm.) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus sclerocystidiosus (M. Lange et A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson · Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A.H. Sm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusTulosesus pellucidusTulosesus marculentus

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]