grzyby.pl

Tulosesus pellucidus (P. Karst.) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus pellucidus (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo · Coprinus pellucidus P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusTulosesus heterothrixTulosesus sclerocystidiosus

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]