Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230461 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257503 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach; wrzesień-listopad.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1710]
    Conocybe siliginea (Fr.) Kühner non ss. Kühner · publikacje: Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Hausknecht 2009 (bez konkretnego stanowiska), Halama 2016b, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i Kujawa 2019, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Friedrich 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Ślusarczyk 2021, Gierczyk i in. 2020, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Conocybe siliginea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC-01 230461 257503

 ID230461  Conocybe siliginea; około 2 km na W od Supraśla, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.06.07; szerokie, trawiaste pobocze drogi w lesie iglastym (świerk, sosna); na trawiastej ziemi z domieszka resztek drewna pozostałych po pracach leśnych kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120607/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634465

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "Pólko".

 ID257503  Conocybe siliginea; około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.05.24; Stare wyrobisko pożwirowe w pobliżu Ogrodniczek, miejsce postoju koni; na butwiejących resztkach słomy i siana dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130524/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 748092

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "Ogrodniczki, 1 km E (żwirownia)".

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji