grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Conocybe siliginea (Fr.) Kühner

stożkówka białoochrowa
Conocybe rickenii (Jul. Schäff.) Kühner ≡ C.s.f.r.
Conocybe Conocybe Conocybe ConocybeConocybeConocybe pulchellastożkówka bladawa (Conocybe subpallida)
GREJ: ID230461 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID257503 (© autora fot.)