grzyby.pl

Clavicorona taxophila (Thom) Doty

Clavicorona taxophilus orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207845 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]