grzyby.pl

Austroclitocybe orbiformis (Fr.) Raithelh.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]