grzyby.pl

Clavaria amoenoides Corner, K.S. Thind et Anand

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]