jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia subcervicornis (Vain.) Kernst.

chrobotek jeleni