jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia subulata (L.) Weber

chrobotek rogokształtny

cechy charakterystyczne

...