grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia stricta (Nyl.) Nyl.

chrobotek pięterkowy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek wrażliwy (Cladonia straminea)chrobotek jeleni (Cladonia subcervicornis)