grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia straminea (Sommerf) Flörke

chrobotek wrażliwy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek łuskowaty (Cladonia squamosa)chrobotek pięterkowy (Cladonia stricta)