grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.

chrobotek łuskowaty
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek trocinowaty (Cladonia scabriuscula)chrobotek wrażliwy (Cladonia straminea)