jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

chrobotek delikatny