jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia peziziformis (With.) J.R. Laundon

chrobotek czapeczkowaty