jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia ochrochlora Flörke

chrobotek rdzawy