grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia macrophyllodes Nyl.

chrobotek wielolistkowy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek halny (Cladonia macrophylla)chrobotek pozorny (Cladonia merochlorophaea)