grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh.

chrobotek halny
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek krępy (Cladonia humilis)chrobotek wielolistkowy (Cladonia macrophyllodes)

cechy charakterystyczne