grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia merochlorophaea Asahina

chrobotek pozorny
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek wielolistkowy (Cladonia macrophyllodes)chrobotek niezmienny (Cladonia monomorpha)