red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr.