red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Chlorencoelia versiformis (Pers.) J.R. Dixon

Chlorociboria versiformis (Pers.) Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra