grzyby.pl

Ceriporiopsis jelicii (Tortic et A. David) Ryvarden et Gilb.

Skeletocutis jelicii Tortic et A. David
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ceriporiopsis Ceriporiopsis Ceriporiopsis CeriporiopsisCeriporiopsiswoszczyneczka wielkopora (Ceriporiopsis subvermispora)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]