grzyby.pl

Ceraceomyces cystidiatus (J. Erikss. et Hjortstam) Hjortstam

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ceraceomyces Ceraceomyces Ceraceomyces CeraceomycesCeraceomyceswoskowniczek północny (Ceraceomyces borealis)Ceraceomyces eludens

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]