Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID42324 (© autora fot.)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwych rozkładających się, rzadziej żywych, resztkach roślin zielnych (zwłaszcza na łodygach Urtica dioica i Ranunculus repens), rzadziej na gałązkach (Sambucus nigra); sierpień-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
04 10 07 - 13
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (1999)[2646]Bujakiewicz (1999) Response of macrofungi to mosaic arrangement of biotic microforms of Ribo nigro-Alnetum in the Olszyny Niezgodzkie reserve.[2646], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2006)[1340]Bujakiewicz (2006) Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93[1340], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652], Bujakiewicz et al. (2005)[1348]Bujakiewicz et al. (2005) First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora.[1348], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Chachuła & Kujawa (2008)[1377]Chachuła & Kujawa (2008) Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały).[1377], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719] (as Calyptella gibbosa), Eichler (1902)[2751]Eichler (1902) Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2751], Flisińska (1996)[2782]Flisińska (1996) Studia nad grzybami wielkoowocnikowymi (macromycetes) Lublina.[2782], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Szczepkowski (2017)[2304]Szczepkowski (2017) Grzyby wielkoowocnikowe w Gucinie.[2304], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:58 1 znaleziska Calyptella capula (miseczniczka łodygowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC15 264776 278174 DE46 196285 220948 240568 DE54 201887 359381 DE55 187186 200200 241417 241878 374731 DE56 220946 DE64 190818 DE65 187790 219460 320745 334322 360639 DF78 187623 DF85 42324 EC46 323478 EF71 70843 EG33 74403 FE24 354791 GC01 265360 270047 GC11 273730

ID 42 324 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 5 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla z pokrzywą, Na pędzie Urtica dioica, W grupie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/PC/3.02.12; uwagi: Tylko na dwóch pędach pokrzywy znalazłem ten gatunek fot.53762 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

53762

ID 70 843 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Ochmanów, gmina Niepołomice, powiat Wieliczka, EF71; data zbioru: 4 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na martwych pędach pokrzywy, ok 10 w kilku grupach; leg. Magdalena Krystyjan, det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (zostanie wysłany do A.K.); uwagi: współrzędne UTM: 0438251; 5538976; H=215m n.p.m.; fot.105981 fot.105982 [notatka: tak] [fotografie: tak];

105981
105982

ID 74 403 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG33; data zbioru: 19 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica lasu świerkowego i polany, na martwym pędzie roślinnym, Około 24 owocniki na jednym pędzie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PC/6.02.12; uwagi: N 49st24'29,5"; E 20st24'41,1"; H - 528 m n.p.m.; fot.114353 fot.114354 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

114353
114354

ID 187 186 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,2 km S, Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 24 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj śródleśnej łąki; gł. młode olchy i gęstwina roślinności zielnej gł.pokrzyw, na odsłoniętych kłączach i podstawach łodyg pokrzyw, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/2.09.11; uwagi: 51 03 59,6 N ; 19 23 11,7 E; Zdjęcia w wątku [bf:415693] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 415693 ;

ID 187 623 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Skawina w kierunku Tyńca, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 21 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąki, w wysokiej trawie, na szczątkach i pędach roślin, masowo; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WC/1.09.11; uwagi: w wątku:; [bf:415693] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 415693 ;

ID 187 790 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,5 km SW, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 26 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zarośla z bardzo bujną roślinnością zielną, gł.pokrzywami, na kłączach i łodygach ( u podstaw ) pokrzyw; gł. na roślinach ubiegłorocznych, kilkanaście skupisk, od kilku do ok.30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/2.09.11; uwagi: 51 0 29,72 N ; 19 23 39,07 E; fot.426531 fot.426532 fot.426533; siedlisko; fot.426534 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

426531
426532
426533
426534

ID 190 818 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,5 km W, Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 16 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa pokrzyw na poboczu leśnej drogi; las mieszany -gł.dęby, brzozy, sosny, na zeszłorocznych pędach pokrzyw, dość licznie, w grupach, po kilkanaście - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani; uwagi: 50 59 34 N ; 19 16 33 E; fot.441404 fot.441405 [notatka: nie] [fotografie: tak];

441404
441405

ID 196 285 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 700 m NE od wsi Karkoszki, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 08' 42,2" N i 19st 29' 15,2" E], DE46; data zbioru: 25 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych drzew i krzewów w otoczeniu stawu, na ubiegłorocznych pędach pokrzyw, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 200 200 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Brodowe ( kilkaset metrów na wsch. od zabudowań ), gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 03' 20,0" N i 19st 22' 24,6" E], DE55; data zbioru: 17 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas olsu nad leśnym strumieniem, na zeszłorocznych łodygach pokrzyw, kilkadziesiąt owocników na 9 łodygach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.12.12; uwagi: fot.493964 fot.493965; siedlisko; fot.493966 [notatka: nie] [fotografie: tak];

493964
493965
493966

ID 201 887 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1 km NW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 3,47" N i 19st 15' 27,36" E], DE54; data zbioru: 2 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla nad rz.Wartą, nad odciętym obecnie zakolu rzeki, na zeszłorocznych łodygach pokrzyw, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/7.12.12; uwagi: fot.503573; siedlisko; fot.503574 [notatka: nie] [fotografie: tak];

503573
503574

ID 219 460 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Wielka, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 47,48" N i 19st 20' 13,23" E], DE65; data zbioru: 4 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu nad strumieniem z przewaga drzew liściastych -gł.olch, na skarpie strumienia, na szczątkach pokrzyw zagrzebanych w ziemi, kilkadziesiąt owocników w dwóch grupkach tuż obok siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.11.13; uwagi: fot.586171 fot.586172 fot.586173 [notatka: nie] [fotografie: tak];

586171
586172
586173

ID 220 946 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 0,4 km S od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 58,39" N i 19st 30' 19" E], DE56; data zbioru: 28 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokłe obniżenie terenu w lesie mieszanym porośnięte gęsto roślinnością zielną, na martwych pędach pokrzyw, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/22.11.13; uwagi: fot.591580 fot.591581 [notatka: nie] [fotografie: tak];

591580
591581

ID 220 948 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,3 km od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 3,47" N i 19st 28' 7,88" E], DE46; data zbioru: 29 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa roślinności zielnej na skraju lasu, na terenach zalewowych Widawki, na zeszłorocznych pędach ostrożni i pokrzyw, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/22.11.13; uwagi: fot.591586 fot.591587 fot.591588 [notatka: nie] [fotografie: tak];

591586
591587
591588

ID 240 568 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 57,75" N i 19st 27' 6,3" E], DE46; data zbioru: 31 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świetlisty, wysokopienny las sosnowy z bujna roślinnością zielna, na starych łodygach pokrzyw, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.681891 fot.681892 fot.681893 [notatka: nie] [fotografie: tak];

681891
681892
681893

ID 241 417 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 36" N i 19st 29' 31,5" E], DE55; data zbioru: 15 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla nad rzeczką w lesie mieszanym, na starych łodygach pokrzyw, kilkadziesiąt owocników na kilku łodygach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.685442 fot.685443 [notatka: nie] [fotografie: tak];

685442
685443

ID 241 878 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 03' 37,5" N i 19st 22' 09,4" E], DE55; data zbioru: 14 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża niewielkiej śródleśnej, podmokłej łączki, na łodygach pokrzyw, kilkadziesiąt owocników na kilku łodygach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.687855 fot.687856 [notatka: nie] [fotografie: tak];

687855
687856

ID 264 776 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 15 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Obniżenie terenu na pastwisku, tuż przy stawie., Na ubiegłorocznej łodydze Ostrożnia polnego (Cirsium arvense), Grupka 7 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi Annie Kujawa; uwagi: fot.773755 fot.773756 fot.773757 fot.773758 [notatka: nie] [fotografie: tak];

773755
773756
773757
773758

ID 265 360 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 11 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, odpady ogrodowe wywiezione do lasu, porośniete chwastami, między innymi pokrzywą, na obumarłym fragmencie łodygi jakiegoś chwastu (pokrzywy?), kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006012; uwagi: fot.776384 [notatka: nie] [fotografie: tak];

776384

ID 270 047 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Pólka, nieopodal Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 22 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu a zarazem nadrzeczne wykoszone zarośla, na ubiegłorocznej łodyżce rośliny, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006021; uwagi: fot.795504 fot.795505 [notatka: nie] [fotografie: tak];

795504
795505

ID 273 730 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: około 2 km na S od Ciasnego, nieopodal zbiornika wodnego w leśnictwie Zielona, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 20 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, mocno zachwaszczony, teren wilgotny, na martwym pędzie rosliny, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006020; uwagi: fot.812447 [notatka: nie] [fotografie: tak];

812447

ID 278 174 oznaczenie: Calyptella cf. capula; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 25 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Siedlisko rolne - teren zabudowany., Spodnia strona beli słomy., Grupka kilkunastu owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.829659 fot.829660 fot.829661; [bf:773700] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 773700 ;

ID 320 745 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0'26,8" N i 19st 23' 43,3" E], DE65; data zbioru: 15 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawne, zarastające śródleśne gospodarstwo, na zeszłorocznej łodydze pokrzywy, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1041523 fot.1041524 fot.1041525 fot.1041526 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1041523
1041524
1041525
1041526

ID 323 478 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 29 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park,aleja wielogatunkowa, zeszłoroczne szczątki roślin zielnych, kilkanaście owocników w grupie; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1066043 fot.1066044 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1066043
1066044

ID 334 322 oznaczenie: Calyptella capula; • potwierdzenie ID187 790; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 19 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczny, młody ols z bujną roślinnością zielną, na martwych i ( rzadziej ) żywych łodygach pokrzyw, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1159336 fot.1159337 fot.1159338 fot.1159339 fot.1159340 fot.1159341 fot.1159342 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1159336
1159337
1159338
1159339
1159340
1159341
1159342

ID 354 791 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: Wąwolnica - 51.287875, 22.147842 (01/19); Zgórzyńskie - 51.311126, 22.155048 (260/20); Rąblów - 51.297981, 22.079211 (119/21); Zgórzyńskie - 51.312314, 22.161360 (189/21), pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru wadliwa: 2019.08.08 (01/19); 2020.06.03 (260/20); 2021.06.23 (119/21); 2021.07.29 (189/21); sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewione wąwozy lessowe w miejscach z roślinnością zielną (pokrzywy, trawy),, na korzeniach, pędach roślin, grupowo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1308176 fot.1308177 fot.1308178 fot.1308179 [fotografie: tak];

1308176
1308177
1308178
1308179

ID 359 381 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 23 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -graby, brzozy, sosny i inne, na gnijących fragmentach roślinności zielnej porastającej wyschnięte dno cieku, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 9,5" N 19st 15' 11,5" E; fot.1356164 fot.1356165 fot.1356166 fot.1356167 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1356164
1356165
1356166
1356167

ID 360 639 oznaczenie: Calyptella capula; • potwierdzenie ID187 790; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,008454 19,394438], DE65; data zbioru: 10 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody ols nad Widzówką z bujną roślinnością zielną -gł. pokrzywy i maliny, na łodygach pokrzyw, przy ziemi, dość licznie, po kilkanaście i kilkadziesiąt na pędzie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1368619 fot.1368620 fot.1368621 fot.1368622 fot.1368623 fot.1368624 fot.1368625 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1368619
1368620
1368621
1368622
1368623
1368624
1368625

ID 374 731 oznaczenie: Calyptella capula; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0568 19,3154], DE55; data zbioru: 2 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu, zarastające, pokrzywami i innymi, miejsce gdzie składowano obornik, na łodygach pokrzyw, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1504431 fot.1504432 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504431
1504432
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji