Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID42324 (© autora fot.)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)
Calyptella capula (miseczniczka łodygowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych rozkładających się, rzadziej żywych, resztkach roślin zielnych (zwłaszcza na łodygach Urtica dioica i Ranunculus repens), rzadziej na gałązkach (Sambucus nigra); sierpień-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#5
04 10 07 - 13
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1471]
    Calyptella capula (Holmsk.) Quél. · synonimy: Cyphella capula (Holmsk.) Fr.
    publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Nita i Bujakiewicz 2007, Chachuła i Kujawa 2008, Bujakiewicz 2006 , Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Szkodzik 2005, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016, Kujawa i in. 2017, Szczepkowski 2017, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Calyptella capula na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 278174 264776 DE-46 196285 220948 240568 DE-54 359381 201887 DE-55 241878 200200 187186 241417 DE-56 220946 DE-64 190818 DE-65 219460 334322 360639 320745 187790 DF-78 187623 DF-85 42324 EC-46 323478 EF-71 70843 EG-33 74403 FE-24 354791 GC-01 270047 265360 GC-11 273730

 ID42324  Calyptella capula; Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF-85; 2006.09.05; Zarośla z pokrzywą; Na pędzie Urtica dioica W grupie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Tylko na dwóch pędach pokrzywy znalazłem ten gatunekfot. 53762

ID70843 Calyptella capula; Ochmanów, gmina Niepołomice, powiat Wieliczka, EF-71; 2007.07.04; las łęgowy; na martwych pędach pokrzywy ok 10 w kilku grupach; leg. Magdalena Krystyjan; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (zostanie wysłany do A.K.), tak, notatka: tak
uwagi: współrzędne UTM: 0438251; 5538976; H=215m n.p.m.

fot. 105981 fot. 105982

 ID74403  Calyptella capula; Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.08.19; granica lasu świerkowego i polany; na martwym pędzie roślinnym Około 24 owocniki na jednym pędzie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'29,5"; E 20st24'41,1"; H - 528 m n.p.m.

fot. 114353 fot. 114354

 ID187186  Calyptella capula; 1,2 km S, Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.06.24; skraj śródleśnej łąki; gł. młode olchy i gęstwina roślinności zielnej gł.pokrzyw; na odsłoniętych kłączach i podstawach łodyg pokrzyw kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/2.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 03 59,6 N ; 19 23 11,7 E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/415693.html

 ID187623  Calyptella capula; Skawina w kierunku Tyńca, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.06.21; łąki; w wysokiej trawie, na szczątkach i pędach roślin masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WC/1.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/415693.html

 ID187790  Calyptella capula; 1,5 km SW, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.06.26; nadrzeczne zarośla z bardzo bujną roślinnością zielną, gł.pokrzywami; na kłączach i łodygach ( u podstaw ) pokrzyw; gł. na roślinach ubiegłorocznych kilkanaście skupisk, od kilku do ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/2.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 0 29,72 N ; 19 23 39,07 E

fot. 426531 fot. 426532 fot. 426533

siedlisko
fot. 426534

ID190818 Calyptella capula; 1,5 km W, Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2011.07.16; kępa pokrzyw na poboczu leśnej drogi; las mieszany -gł.dęby, brzozy, sosny; na zeszłorocznych pędach pokrzyw dość licznie, w grupach, po kilkanaście - kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 50 59 34 N ; 19 16 33 E

fot. 441404 fot. 441405

ID196285 Calyptella capula; 700 m NE od wsi Karkoszki, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.06.25; pas liściastych drzew i krzewów w otoczeniu stawu; na ubiegłorocznych pędach pokrzyw kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, nie, notatka: nie
uwagi: 51st 08' 42,2" N i 19st 29' 15,2" E

 ID200200  Calyptella capula; Brodowe ( kilkaset metrów na wsch. od zabudowań ), gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.06.17; pas olsu nad leśnym strumieniem; na zeszłorocznych łodygach pokrzyw kilkadziesiąt owocników na 9 łodygach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 20,0" N i 19st 22' 24,6" E

fot. 493964 fot. 493965

siedlisko
fot. 493966

 ID201887  Calyptella capula; 1 km NW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2012.06.02; liściaste zarośla nad rz.Wartą, nad odciętym obecnie zakolu rzeki; na zeszłorocznych łodygach pokrzyw kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/7.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 3,47" N i 19st 15' 27,36" E

fot. 503573

siedlisko
fot. 503574

 ID219460  Calyptella capula; 1,5 km N od wsi Lgota Wielka, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.08.04; pas lasu nad strumieniem z przewaga drzew liściastych -gł.olch; na skarpie strumienia, na szczątkach pokrzyw zagrzebanych w ziemi kilkadziesiąt owocników w dwóch grupkach tuż obok siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 47,48" N i 19st 20' 13,23" E

fot. 586171 fot. 586172 fot. 586173

 ID220946  Calyptella capula; 0,4 km S od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.08.28; podmokłe obniżenie terenu w lesie mieszanym porośnięte gęsto roślinnością zielną; na martwych pędach pokrzyw grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/22.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 58,39" N i 19st 30' 19" E

fot. 591580 fot. 591581

 ID220948  Calyptella capula; 1,3 km od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.08.29; kępa roślinności zielnej na skraju lasu, na terenach zalewowych Widawki; na zeszłorocznych pędach ostrożni i pokrzyw grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/22.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 3,47" N i 19st 28' 7,88" E

fot. 591586 fot. 591587 fot. 591588

ID240568 Calyptella capula; 1,3 km SW od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.05.31; świetlisty, wysokopienny las sosnowy z bujna roślinnością zielna; na starych łodygach pokrzyw licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 57,75" N i 19st 27' 6,3" E

fot. 681891 fot. 681892 fot. 681893

ID241417 Calyptella capula; 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2014.06.15; zarośla nad rzeczką w lesie mieszanym; na starych łodygach pokrzyw kilkadziesiąt owocników na kilku łodygach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36" N i 19st 29' 31,5" E

fot. 685442 fot. 685443

ID241878 Calyptella capula; 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.06.14; obrzeża niewielkiej śródleśnej, podmokłej łączki; na łodygach pokrzyw kilkadziesiąt owocników na kilku łodygach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 37,5" N i 19st 22' 09,4" E

fot. 687855 fot. 687856

ID264776 Calyptella capula; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 15.07.2015; Obniżenie terenu na pastwisku, tuż przy stawie.; Na ubiegłorocznej łodydze Ostrożnia polnego (Cirsium arvense) Grupka 7 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 773755 fot. 773756 fot. 773757 fot. 773758

 ID265360  Calyptella capula; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013,10,11; las sosnowy, odpady ogrodowe wywiezione do lasu, porośniete chwastami, między innymi pokrzywą; na obumarłym fragmencie łodygi jakiegoś chwastu (pokrzywy?) kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006012, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 776384

 ID270047  Calyptella capula; Pólka, nieopodal Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015.09.22; skraj lasu a zarazem nadrzeczne wykoszone zarośla; na ubiegłorocznej łodyżce rośliny kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006021, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 795504fot. 795505

 ID273730  Calyptella capula; około 2 km na S od Ciasnego, nieopodal zbiornika wodnego w leśnictwie Zielona, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2015.09.20; las mieszany, mocno zachwaszczony, teren wilgotny; na martwym pędzie rosliny kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0006020, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 812447

ID278174 Calyptella cf. capula; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.07.25; Siedlisko rolne - teren zabudowany.; Spodnia strona beli słomy. Grupka kilkunastu owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829659 fot. 829660 fot. 829661
https://www.bio-forum.pl/messages/33/773700.html

ID320745 Calyptella capula; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2018.07.15; dawne, zarastające śródleśne gospodarstwo; na zeszłorocznej łodydze pokrzywy grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0'26,8" N i 19st 23' 43,3" E

fot. 1041523 fot. 1041524 fot. 1041525 fot. 1041526

ID323478 Calyptella capula; Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2019.05.29.; park,aleja wielogatunkowa; zeszłoroczne szczątki roślin zielnych kilkanaście owocników w grupie; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1066043 fot. 1066044

ID334322 (potwierdzenie 187790) Calyptella capula; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2020.07.19; nadrzeczny, młody ols z bujną roślinnością zielną; na martwych i ( rzadziej ) żywych łodygach pokrzyw licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1159336 fot. 1159337 fot. 1159338 fot. 1159339 fot. 1159340 fot. 1159341 fot. 1159342

ID354791 Calyptella capula; Wąwolnica - 51.287875, 22.147842 (01/19); Zgórzyńskie - 51.311126, 22.155048 (260/20); Rąblów - 51.297981, 22.079211 (119/21); Zgórzyńskie - 51.312314, 22.161360 (189/21), pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2019.08.08 (01/19); 2020.06.03 (260/20); 2021.06.23 (119/21); 2021.07.29 (189/21); zadrzewione wąwozy lessowe w miejscach z roślinnością zielną (pokrzywy, trawy),; na korzeniach, pędach roślin grupowo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1308176fot. 1308177fot. 1308178fot. 1308179

ID359381 Calyptella capula; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2022.07.23; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -graby, brzozy, sosny i inne; na gnijących fragmentach roślinności zielnej porastającej wyschnięte dno cieku grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 9,5" N 19st 15' 11,5" E

fot. 1356164 fot. 1356165 fot. 1356166 fot. 1356167

ID360639 (potwierdzenie 187790) Calyptella capula; 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2022.07.10; młody ols nad Widzówką z bujną roślinnością zielną -gł. pokrzywy i maliny; na łodygach pokrzyw, przy ziemi dość licznie, po kilkanaście i kilkadziesiąt na pędzie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,008454 19,394438

fot. 1368619 fot. 1368620 fot. 1368621 fot. 1368622 fot. 1368623 fot. 1368624 fot. 1368625

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji