grzyby.pl

Brevicellicium olivascens (Bres.) K.H. Larss. et Hjortstam

naloteczek oliwkowy
Trechispora mutabilis (Pers.) Liberta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, w parkach, na drewnie iglastym (np. na jodle) i liściastym (np. topola). Saprotrof.W lasach iglastych i mieszanych, w parkach, na drewnie iglastym (np. na jodle) i liściastym (np. topola). Saprotrof.