Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)

opis

Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Owocniki jednoroczne. W zależności od położenia miejsca wzrostu mogą być rozpostarte z mniej lub bardziej odstającymi, dachówkowato ułożonymi, kapeluszami, zwykle pokrywają znaczą przestrzeń, rzędu kilkudziesięciu cm szerokości. Pojedyncze odstające kapelusze szerokości 20-40(60) mm, półkoliste, zwykle dość cienkie, 1-6 mm grubości; szaroochrowe, szarobrązowe, stare partie czarnobrązowe i czarne, przyrastająca strefa początkowo z wierzchu płowa, kasztanowata, od spodu biaława przy ucisku czerniejąca; słabo strefowany jasnymi koncentrycznymi pręgami; powierzchnia nierówna, początkowo zamszowata, z wiekiem naga; brzeg cienki powyginany.

space

zarodniki

Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki elipsoidalne, nieco przypłaszczone i wyciągnięte, bezbarwne, gładkie, 4.5-5.5 x 2.5-3 µm..
Spore print straw-coloured. Spores ellipsoid, slightly flattened and elongate, hyaline, smooth, 4.5-5.5 x 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bardzo pospolita. Owocniki wyrastają w lasach, parkach, ogrodach, na poboczach dróg, przez cały rok na pniach, gałęziach, martwych i osłabionych drzew i krzewów liściastych, głównie buka, grabu, dębu i brzozy, ale i na wielu innych gatunkach liściastych, rzadziej stwierdzana na drzewach iglastych (jodła, modrzew, świerk).
Very common. Sporocarps grow throughout the year on trunks, branches, of dead and ill deciduous trees, mainly beech, hornbeam, oak and birch, found also on spruce.

znaczenie gospodarcze

Wywołuje białą zgniliznę drewna o średniej sile niszczącej.
Causes white soft-rots of moderate strength.

uwagi

Drugi gatunek z tego rodzaju, rzadsza szaroporka odymiona (Bjerkandera fumosa) ma grubsze (do 30 mm) owocniki, o jaśniejszym hymenoforze, większe pory (2-4 na mm), łatwo odróżnia się na przekroju po ciemniejszym od rurek miąższu z wyraźną ciemną strefą nie bezpośrednio nad rurkami; rośnie głównie na wierzbach i topolach.
Second species of the kind, a rarer szaroporka odymiona (Bjerkandera fumosa) has thicker (up to 30 mm) sporocarps, has lighter-coloured hymenophore, larger pores (2-4 per mm), is easily distinguished in cross section by flesh darker than tubes and area not directly above the tubes distinctly darker; grows mainly on willow and poplar trees.

wybrane okazy · selected collections

#7
04 11 02 - 5
/okolice Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji