grzyby.pl

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.

szaroporka podpalana
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
02.11.2004, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)

opis

Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Owocniki jednoroczne. W zależności od położenia miejsca wzrostu mogą być rozpostarte z mniej lub bardziej odstającymi, dachówkowato ułożonymi, kapeluszami, zwykle pokrywają znaczą przestrzeń, rzędu kilkudziesięciu cm szerokości. Pojedyncze odstające kapelusze szerokości 20-40 (60) mm, półkoliste, zwykle dość cienkie, 1-6 mm grubości; szaroochrowe, szarobrązowe, stare partie czarnobrązowe i czarne, przyrastająca strefa początkowo z wierzchu płowa, kasztanowata, od spodu biaława przy ucisku czerniejąca; słabo strefowany jasnymi koncentrycznymi pręgami; powierzchnia nierówna, początkowo zamszowata, z wiekiem naga; brzeg cienki powyginany.

Pory dymnoszare, ciemnoszare, przyrastające białe, z wiekiem i przy ucisku czerniejące; okrągłe do kanciastych, drobne, 4-6 na mm (0.15-0.25 mm szerokości). Rurki jednowarstwowe, 0.5-2.5 mm długości, szare, jasnoszare.
Miąższ 2-3 mm grubości, białawy, u dojrzałych owocników w dolnej części bezpośrednio nad rurkami ciemniejszy, barwy rurek, część ta zlewa się z rurkami (nie jest oddzielona); zapach silny grzybowy; smak lekko kwaskowaty; wyschnięte owocniki twarde i łamliwe.

Sporocarps annual. Depending on the location of the growth area can be resupinate with more or less projecting, overlapping shelves of the caps, usually overgrowing large areas, of some couple of dozen cm broad. Single projecting caps 20-40 (60) mm broad, hemicircular, usually quite thin, 1-6 mm thick; grey-ochraceous, grey-brown, old groupings black-brown and black, growth zone initially on the top surface buff, chestnut-brown, underneath whitish bruising black; weakly zoned with light-coloured concentric stripes; surface uneven, at first velutinous, with age glabrous; margin thin undulating.
Pores smoke-grey, dark grey, growing area white, with age and bruising black; round to angular, fine, 4-6 per mm (0.15-0.25 mm broad). Tubes single-layered, 0.5-2.5 mm long, grey, light grey.
Flesh 2-3 mm thick, whitish, in mature sporocarps lower part right above the tubes darker, concolourous with the tubes, this part fuses with the tubes (not separated); smell strong fungoid; taste slightly sourish; sporocarps tough and fragile when dried up.

Owocniki jednoroczne. W zależności od położenia miejsca wzrostu mogą być rozpostarte z mniej lub bardziej odstającymi, dachówkowato ułożonymi, kapeluszami, zwykle pokrywają znaczą przestrzeń, rzędu kilkudziesięciu cm szerokości. Pojedyncze odstające kapelusze szerokości 20-40 (60) mm, półkoliste, zwykle dość cienkie, 1-6 mm grubości; szaroochrowe, szarobrązowe, stare partie czarnobrązowe i czarne, przyrastająca strefa początkowo z wierzchu płowa, kasztanowata, od spodu biaława przy ucisku czerniejąca; słabo strefowany jasnymi koncentrycznymi pręgami; powierzchnia nierówna, początkowo zamszowata, z wiekiem naga; brzeg cienki powyginany.

space

zarodniki

Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki elipsoidalne, nieco przypłaszczone i wyciągnięte, bezbarwne, gładkie, 4.5-5.5 x 2.5-3 µm..Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki elipsoidalne, nieco przypłaszczone i wyciągnięte, bezbarwne, gładkie, 4.5-5.5 x 2.5-3 µm..
Spore print straw-coloured. Spores ellipsoid, slightly flattened and elongate, hyaline, smooth, 4.5-5.5 x 2.5-3 µm.
Spore print straw-coloured. Spores ellipsoid, slightly flattened and elongate, hyaline, smooth, 4.5-5.5 x 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bardzo pospolita. Owocniki wyrastają w lasach, parkach, ogrodach, na poboczach dróg, przez cały rok na pniach, gałęziach, martwych i osłabionych drzew i krzewów liściastych, głównie buka, grabu, dębu i brzozy, ale i na wielu innych gatunkach liściastych, rzadziej stwierdzana na drzewach iglastych (jodła, modrzew, świerk).Bardzo pospolita. Owocniki wyrastają w lasach, parkach, ogrodach, na poboczach dróg, przez cały rok na pniach, gałęziach, martwych i osłabionych drzew i krzewów liściastych, głównie buka, grabu, dębu i brzozy, ale i na wielu innych gatunkach liściastych, rzadziej stwierdzana na drzewach iglastych (jodła, modrzew, świerk).
Very common. Sporocarps grow throughout the year on trunks, branches, of dead and ill deciduous trees, mainly beech, hornbeam, oak and birch, found also on spruce.
Very common. Sporocarps grow throughout the year on trunks, branches, of dead and ill deciduous trees, mainly beech, hornbeam, oak and birch, found also on spruce.

znaczenie gospodarcze

Wywołuje białą zgniliznę drewna o średniej sile niszczącej.Wywołuje białą zgniliznę drewna o średniej sile niszczącej.
Causes white soft-rots of moderate strength.
Causes white soft-rots of moderate strength.

uwagi

Drugi gatunek z tego rodzaju, rzadsza szaroporka odymiona (Bjerkandera fumosa) ma grubsze (do 30 mm) owocniki, o jaśniejszym hymenoforze, większe pory (2-4 na mm), łatwo odróżnia się na przekroju po ciemniejszym od rurek miąższu z wyraźną ciemną strefą nie bezpośrednio nad rurkami; rośnie głównie na wierzbach i topolach.Drugi gatunek z tego rodzaju, rzadsza szaroporka odymiona (Bjerkandera fumosa) ma grubsze (do 30 mm) owocniki, o jaśniejszym hymenoforze, większe pory (2-4 na mm), łatwo odróżnia się na przekroju po ciemniejszym od rurek miąższu z wyraźną ciemną strefą nie bezpośrednio nad rurkami; rośnie głównie na wierzbach i topolach.
Second species of the kind, a rarer szaroporka odymiona (Bjerkandera fumosa) has thicker (up to 30 mm) sporocarps, has lighter-coloured hymenophore, larger pores (2-4 per mm), is easily distinguished in cross section by flesh darker than tubes and area not directly above the tubes distinctly darker; grows mainly on willow and poplar trees.
Second species of the kind, a rarer szaroporka odymiona (Bjerkandera fumosa) has thicker (up to 30 mm) sporocarps, has lighter-coloured hymenophore, larger pores (2-4 per mm), is easily distinguished in cross section by flesh darker than tubes and area not directly above the tubes distinctly darker; grows mainly on willow and poplar trees.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041102.5.04 - Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana); okolice Wrocławia
041102-5
/okolice Wrocławia/ #7
znalezisko 20040715.1.04 - Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana); Siechnice
040715-1
/Siechnice/ #13
znalezisko 20040522.1.04 - Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana); Jurata
040522-1
/Jurata/ #23