grzyby.pl
niejadalny

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.

szaroporka podpalana
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
02.11.2004, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)
Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)

opis

Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana)

space

zarodniki

Wysyp zarodników słomkowożółty. Zarodniki elipsoidalne, nieco przypłaszczone i wyciągnięte, bezbarwne, gładkie, 4.5 – 5.5 x 2.5 – 3 µm..

Spore print straw-coloured. Spores ellipsoid, slightly flattened and elongate, hyaline, smooth, 4.5 – 5.5 x 2.5 – 3 µm.

występowanie

Bardzo pospolita. Owocniki wyrastają przez cały rok na pniach, gałęziach, martwych i osłabionych drzew liściastych, głównie buka, grabu, dębu i brzozy, stwierdzany także na świerku.

Very common. Sporocarps grow throughout the year on trunks, branches, of dead and ill deciduous trees, mainly beech, hornbeam, oak and birch, found also on spruce.

wartość

Niejadalna. Wywołuje białą zgniliznę drewna o średniej sile niszczącej.

Causes white soft-rots of moderate strength.

uwagi

Drugi gatunek z tego rodzaju, rzadsza Bjerkandera fumosa ma grubsze (do 30 mm) owocniki, o jaśniejszym hymenoforze, większe pory (2 – 4 na mm), łatwo odróżnia się na przekroju po ciemniejszym od rurek miąższu z wyraźną ciemną strefą nie bezpośrednio nad rurkami; rośnie głównie na wierzbach i topolach.

Second species of the kind, a rarer Bjerkandera fumosa has thicker (up to 30 mm) sporocarps, has lighter-coloured hymenophore, larger pores (2 – 4 per mm), is easily distinguished in cross section by flesh darker than tubes and area not directly above the tubes distinctly darker; grows mainly on willow and poplar trees.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041102.5.04 - Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana); okolice Wrocławia
041102-5
/okolice Wrocławia/ #7
znalezisko 20040715.1.04 - Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana); Siechnice
040715-1
/Siechnice/ #13
znalezisko 20040522.1.04 - Bjerkandera adusta (szaroporka podpalana); Jurata
040522-1
/Jurata/ #23