jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Lecanora polytropa (Ehrh.) Rabenh.

misecznica zwyczajna