jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora achariana A.L. Sm.

misecznica Achariusa