grzyby.pl

Tulasnella thelephorea (Juel) Juel

śluzowoszczka grzybolubna
Tulasnella cremea Jülich · Tulasnella inclusa (M.P. Christ.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka kiełbaskowatozarodnikowa (Tulasnella saveloides)śluzowoszczka serdelkowatozarodnikowa (Tulasnella tomaculum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]