grzyby.pl

Tulasnella pruinosa Bourdot et Galzin

śluzowoszczka oprószona
Tulasnella araneosa Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka szaroróżowa (Tulasnella fuscoviolacea)śluzowoszczka kiełbaskowatozarodnikowa (Tulasnella saveloides)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zmurszałych, leżących pniach drzew iglastych i liściastych.Na zmurszałych, leżących pniach drzew iglastych i liściastych.