grzyby.pl

Tulasnella deliquescens (Juel) Juel

śluzowoszczka długozarodnikowa
Tulasnella rosella Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka łódkowatozarodnikowa (Tulasnella calospora)śluzowoszczka szaroróżowa (Tulasnella fuscoviolacea)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach łęgowych, na zmurszałym drewnie.W lasach łęgowych, na zmurszałym drewnie.