grzyby.pl

Tulasnella albida Bourdot et Galzin

śluzowoszczka biaława
Tulasnella intrusa Hauerslev
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaTulasnella danicaśluzowoszczka łódkowatozarodnikowa (Tulasnella calospora)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i zaroślach liściastych, na opadłych gałązkach.W lasach i zaroślach liściastych, na opadłych gałązkach.