grzyby.pl

Tubulicrinis accedens (Bourdot et Galzin) Donk

rozwiernik sosnolubny
Peniophora accedens (Bourdot et Galzin) Wakef. et A. Pearson
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tubulicrinis Tubulicrinis Tubulicrinis TubulicrinisTubulicrinisrozwiernik północny (Tubulicrinis borealis)rozwiernik cieniutki (Tubulicrinis angustus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zmurszałym drewnie leżącym na ziemi.Na zmurszałym drewnie leżącym na ziemi.