grzyby.pl

Tubulicium vermiferum (Bourdot) Oberw.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]