grzyby.pl

Trichosphaerella decipiens Sacc., E. Bommer et M. Rousseau

Trichosphaerella decipiens
26.01.2021, Mochle, pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Trichosphaerella decipiens
Trichosphaerella decipiens

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210126.GREJ345798.pdrz - Trichosphaerella decipiens; Mochle, pow. bydgoski
210126-GREJ345798
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle, pow. bydgoski/
/pasożyt Peniophora lycii/ #3