grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Trichophaea gregaria (Rehm) Boud.

występowanie

Na ziemi i na spróchniałym drewnie.