grzyby.pl

Tomentella nitellina Bourdot et Galzin

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella lilacinogriseaTomentella pilosa

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]