grzyby.pl

Tomentella italica (Sacc.) M.J. Larsen

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella griseoumbrinaTomentella lilacinogrisea

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]