grzyby.pl

Thelephora ellisii (Sacc.) Zmitr., Shchepin, Volobuev et Myasnikov

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]