takson nie ujęty w czekliście

Syzygospora mycetophila (Peck) Ginns