grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Squamanita odorata (Cool) Imbach

Tricholomataceae Tricholomataceae Tricholomataceae TricholomataceaeTricholomataceaegęsianka różowobrązowa (Dermoloma pseudocuneifolium)Squamanita paradoxa