takson nie ujęty w czekliście

Simocybe filopes (Romagn.) Consiglio et Vizzini

Ramicola centuncula f. filopes (Romagn.) Bon
GREJ: ID328999 (© autora fot.); copyright © by GREJ