grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk

skórówka kulistozarodnikowa
GREJ: ID156832 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Na zmurszałych pniakach i kłodach (olszy?).