grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Russula griseascens (Bon & Gaugué) Marti

Russula Russula Russula RussulaRussulaRussula subterfurcataRussula pseudoraoultii
Russula griseascens
15.08.2012, gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie; copyright © by Jacek Soboń
Russula griseascens
Russula griseascens
Russula griseascens
Russula griseascens

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120815.15082012-4JS.jsb - Russula griseascens; gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie
120815-15082012-4JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie/ #5