grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead

Rimbachia Rimbachia Rimbachia RimbachiaRimbachiabezblaszka kulistozarodnikowa (Rimbachia arachnoidea)
Rimbachia neckerae
29.09.2012, Wleń, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Rimbachia neckerae
Rimbachia neckerae

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120929.29092012-6JS.jsb - Rimbachia neckerae; Wleń, Pogórze Kaczawskie
120929-29092012-6JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Wleń, Pogórze Kaczawskie/ #3