grzyby.pl

Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rimbachia Rimbachia Rimbachia RimbachiaRimbachiabezblaszka kulistozarodnikowa (Rimbachia arachnoidea)
Rimbachia neckerae
29.09.2012, Wleń, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Rimbachia neckerae
Rimbachia neckerae

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120929.29092012-6JS.jsb - Rimbachia neckerae; Wleń, Pogórze Kaczawskie
120929-29092012-6JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Wleń, Pogórze Kaczawskie/ #3