grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead

bezblaszka mchowa
Rimbachia Rimbachia Rimbachia RimbachiaRimbachiabezblaszka kulistozarodnikowa (Rimbachia arachnoidea)

występowanie

Na mchach.