grzyby.pl

Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. et Co-David

bruzdniczek gromadny, rumieniak gromadny
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et Noordel. · Rhodocybe truncata sensu auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4197]
    Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Zieliński i in. 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Wójtowski i in. 2006, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ślusarczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Friedrich 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Szczepkowski 2021

znaleziska Clitopilus geminus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-84 361093 AD-18 77629 BC-64 112117 BD-47 42595 CA-37 176757 CA-97 114614 CA-98 177214 CB-14 172179 CB-15 190009 CC-15 297376 CC-80 41618 CD-64 112121 CF-39 39771 29577 70455 35198 DA-70 68014 DD-85 294056 294055 DD-95 287145 DE-35 252167 175913 306766 DE-36 326079 DE-45 327778 251162 288440 252243 349499 252164 291803 DE-46 178684 DE-47 289579 DE-55 362026 318828 289584 360413 195759 DE-65 231333 231334 DE-66 288604 246646 226617 174574 DF-33 109936 EC-35 349118 EC-46 318046 GC-01 296357

 ID29577  Rhodocybe gemina; nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF-39; 2005.08.26; pod jesionoklonem , przy szosie asfaltowej; na ziemi w trawie w licznych grupach; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/7.04.06, NIE - będą w 2006 roku; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: To nie jest jedyne stanowisko, byłam jednak niepewna oznaczenia, więc zostawiałam grzyby.
Rosną zawsze na tych samych miejscach. Od lat. Zawsze przy szosach asfaltowych, pod jesionami, w trawie.

 ID35198  Rhodocybe gemina; Pyskowice nad jeziorem Dzierżno Małe, CF-39; 2006.06.20; przy szosie w trawie pod jesionoklonami; trawa pod jesionoklonem kilka owocników obok siebie; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JK/1.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 41027 fot. 41028 fot. 41029

ID39771 Rhodocybe gemina; Pyskowice ul. nad Kanałem, nad jez. Dzierżno Małe, CF-39; 2006.08.27; Nasyp kolejowy zarosnięty krzewiastym robiniami i olszynami; czarna, miękka, pozbawiona trawy ziemia, miejsce stale zacienione kilkanaście sztuk obok siebie, niektóre pozrastane ze sobą trzonami po 2 czy 3, inne pojedynczo; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, nie, notatka: nie
uwagi: brak fotografii
Pierwszy raz spotkane w tym miejscu. 20 lat temu rosły jakieś 100 m stąd. Potem znikłyt.
Jest stanowisko ok. 500 m dalej (zgłoszone zresztą przeze mnie wcześniej), ale w zupełnie innych warunkach: trawiaste miejsce, przy szosie pod jesionoklonami. ID41618  Rhodocybe gemina; Puszcza Zielonka, przy szosie Łopuchowo-Łopuchówko ok. 1000 m od przejazdu kolejowego, w zaroślach przydrożnych, CC-80; 2006.08.30; zarośla w zadrzewieniu przydrożnym: Crataegus sp., Rosa sp., Rubus sp., Quercus sp.,; na ziemi liczne osobniki w grupie ok. 20 szt. na różnych etapach wzrostu; leg. Błażej Gierczyk; det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (1/BG/14.01.07) oraz w herbarium M. Wójtowskiego, tak, wykonał M. Wójtowski, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87
uwagi: Kolejne stanowiska znaleziono w innych miejscach Puszczy Zielonki, głównie na przydrożach oraz w silnie zruderalizowanych lasach liściastych i mieszanych. Gatunek częsty na tym obszarze.
fot. 52857

 ID42595  Rhodocybe gemina; przy szosie z Gryżyny do Racotu, BD-47; 2006.09.10; las mieszany, owocniki znalezione w sąsiedztwie Carpinus betulus; na ziemi ok. 20 owocników w różnych fazach wzrostu; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BG/10.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54130

 ID68014  Rhodocybe gemina; Granica Sopotu i Gdyni, DA-70; 2007.06.08; Nasyp kolejowy zarośnięty lipami,śliwami,krzakami; Pod klonami, lipami, miejsce ruderalne Ok. 20-stu owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/6.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 99615 fot. 99616

 ID70455  Rhodocybe gemina; Pyskowice, nad jez. Dzierżno Małe, CF-39; 2007.07.04; trawa pod jesionoklonami przy asfaltowej szosie; na ziemi pojedynczo i po kilka; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku i sprzed dwóch lat
fot. 105159 fot. 105160 fot. 105161

 ID77629  Rhodocybe gemina; 1 km na S od Lubrzy, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-18; 2007.07.08; las liściasty (Quercus, Corylus, Alnus, Ulmus) nad jeziorem; na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.770 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121725

 ID109936  Rhodocybe gemina; Las w Nieborowicach, DF-33; 2008.08.18; las mieszany, w trawie przy drodze leśnej; na ziemi pojedynczo i w grupach kilka owocników; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 32/JK/20.10.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID112117  Rhodocybe gemina; Przy drodze Mokrz-Rzecin, ok. 200 m od przejazdu kolejowego, w stronę Rzecina, pow. Szamotulski, woj. wielkopolskie, BC-64; 2008.08.30; krzewy przydrożne, głównie Prunus sp.; na ziemi 5 owocników; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/23.09.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID112121  Rhodocybe gemina; ok. 2500 m WS od stacji PKP Taczanów, pow. pleszewski, woj, wielkopolskie, CD-64; 2008.08.31; Las mieszany z przewagą drzew liściastych, przy żużlowej drodze śródleśnej; na ziemi pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/23.09.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID114614 Rhodocybe gemina; Krzeszna-Kaszuby, CA-97; 2008.09.07; Zadrzewione pobocze drogi,skarpa.Klon,krzewy-ruderalne; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 201790

ID172179 Rhodocybe gemina; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2010.08.29; Pod topolą przy drodze asfaltowej Lipusz-Tuszkowy; w ziemi dwie kępki po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 366667

ID174574 Rhodocybe gemina; Niesulów,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.09.08; zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369371.html

ID175913 Rhodocybe gemina; 1,5 km N,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.09.04; liściaste zarośla na skraju lasu; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 11,8"N 19st 23' 50,3"E

zdjęcia i dyskusja w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/369357.html

ID176757 Rhodocybe gemina; Szary dwór, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-37; 2010.09.19; pobocze drogi wzdłuż lasu i łąk,klon,kasztanowiec-droga do rezerwatu Zielone; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, nie, notatka: nie
uwagi: g

ID177214 Rhodocybe gemina; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.03; las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 381221

ID178684 Rhodocybe gemina; 1,7 km SE,Borowiecko,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.09.12; przydrożne zarośla liściaste; na ziemi ponad 50 owocników w kręgu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, nie, notatka: nie
uwagi:

 ID190009  Rhodocybe gemina; Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2011.08.15; Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy; w ziemi 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/25.11.13, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 437818 fot. 437819
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11550~17.89800&lvl=15&sp=point.54.11550_17.89800_15%20sierpnia%202011%20(10).JPG

ID195759 Rhodocybe gemina; 800 m S od wsi Janów Wolski ( Adamów ) gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.09.06; pobocze leśnej drogi; wąski pas drzew liściastych ( gł. dęby, brzozy, również kruszyna, czeremcha i robinia ) oddzielający drogę od lasu sosnowego; na ziemi, w trawie 8 owocników w dwóch wiązkach oddalonych od siebie o ok.30 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 59,5" N i 19st 17' 14,49" E

fot. 466635 fot. 466636 fot. 466637

siedlisko
fot. 466638

ID226617 (potwierdzenie 174574) Rhodocybe gemina; Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2013.09.29; zarośla przy drodze biegnącej przez las; z drzew -brzoza, jesion, sosna, robinia, z krzewów- m.in .grab, klon, robinia ( w tym roku pobocza drogi ogołocono ze wszystkich drzew i krzewów ); na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 38,5" N i 19st 29'14,75" E

fot. 614720 fot. 614721

ID231333 Rhodocybe gemina; 0,5 km SE od wsi Widzów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.08.13; przydrożna kępa drzew gł.klonów i głogów; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 8,44" N i 19st 23' 33,7" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/361469.html

 ID231334  Rhodocybe gemina; Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.08.16; liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 57,14" N i 19st 24' 37,2" E

siedlisko
fot. 648554

owocniki
fot. 648555 fot. 648556 fot. 648557 fot. 648558

 ID246646  Rhodocybe gemina; 1,5 km NE od wsi Górka, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2014.09.06; li¶ciaste zaro¶la w lesie sosnowym, przy le¶nej drodze; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 42,2" N i 19st 31' 11" E

fot. 704889 fot. 704890 fot. 704891 fot. 704892

 ID251162  Rhodocybe gemina; Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.27; odrastająca ( całkowicie wycięta w 2012 ) kępa robinii przy trasie A1; na ziemi, w grubej liściastej ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 35,4" N i 19st 23' 32,5" E

fot. 720602 fot. 720603 fot. 720604

 ID252164  Rhodocybe gemina; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.08.14; zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 23,5" N i 19st 25' 33" E

fot. 724963 fot. 724964

7.09.2014
fot. 724965

 ID252167  Rhodocybe gemina; 0,8 km S od osady Kmiecizna, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2014.09.28; przydrożna kępa drzew liściastych -osiki, klony; na ziemi grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 41" N i 19st 24' 15,3" E

fot. 724970 fot. 724971 fot. 724972

 ID252243  Rhodocybe gemina; 2 km SW od wsi Pytowice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.08.15; przydrożne zarośla w lesie sosnowym; na ziemi grupka 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 19/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 5,4" N i 19st 25' 18,74" E

fot. 725243

siedlisko
fot. 725244

 ID287145  Rhodocybe gemina; 1 km na E od wsi Ślądkowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.07.21; zdziczały sad przy nieistniejącej już gajówce; z ziemi kilka owocników obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006711, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/860993.html

ID288440 (potwierdzenie 252164) Rhodocybe gemina; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.07.21; zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki; na ziemi ponad 20 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 23,5" N i 19st 25' 33" E

fot. 866331 fot. 866332

gr.2 -31.07.2016
fot. 866333 fot. 866334

ID288604 (potwierdzenie 246646) Rhodocybe gemina; 1,5 km NE od wsi Górka, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.08.04; liściaste zarośla w borze sosnowym, przy leśnej drodze; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 867248 fot. 867249

ID289579 Rhodocybe gemina; 150 m E od zabudowań wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.08.13; niewieki las mieszany skrywający dzikie wysypisko -osiki, sosny i inne; na ziemi, pod osikami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 29" N i 19st 34' 51" E

fot. 871152 fot. 871153 fot. 871154

siedlisko
fot. 871155

Rumieniaki rosły wraz z gwiazdoszami frędzelkowatymi -id289578

ID289584 Rhodocybe gemina; 200 m SE od zabudowań wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.08.10; kepa przydrożnych drzew nad Radomką -gł.olchy; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 53" N i 19st 23' 0,2" E

fot. 871188 fot. 871189 fot. 871190

ID291803 Rhodocybe gemina; 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.07.15; bór sosnowy; grupa krzewów liściastych przy dróżce; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 34,5" N 19st 25' 21" E

fot. 880822 fot. 880823

 ID294055  Rhodocybe gemina; Pabianice, Park Wolności, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.07.27; park leśny, pod robinią i dębem; z ziemi dwa owocniki; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006587, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 890547 fot. 890548

 ID294056  Rhodocybe gemina; Pabianice, ul. Karniszewicka, prywatna posesja, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.07.26; klomb pod sosną; z ziemi 3 owocniki obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006583, nie, notatka: nie
uwagi: Owocniki urosły w czasie wysypu R. gemina w tym i sąsiadującym ATPOL

 ID296357  Rhodocybe gemina; skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.06.06; skraj lasu a zarazem brzeg rzeki, zadrzewienie mieszane; na ziemi kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005508, tak, notatka: nie
uwagi: w tym rejonie znajduje się kilka skupisk tego gatunku.
fot. 903189fot. 903190

ID297376 Rhodocybe gemina; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.09.05; Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu.; Ściółka, podłoże gliniaste. Grupka 3 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum
fot. 908495 fot. 908496 fot. 908497

ID306766 Rhodocybe gemina; Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.10.01; liściaste nasadzenia na stoku -śliwy, wierzby, brzozy i inne; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 48,9" N i 19st 24' 5,5" E

fot. 953636 fot. 953637 fot. 953638 fot. 953639 fot. 953640

ID318046 Clitopilus geminus; Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2018.09.16; Park,aleja wielogatunkowa; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. R.Tomaszewski,potwierdził M.Gryc na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1018570.html

ID318828 Rhodocybe gemina; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.09.07; pas zarośli ( robinie, klon i inne ) w borze sosnowym z domieszką dębów i brzóz; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 13" N i 19st 21' 56" E

fot. 1029352 fot. 1029353

siedlisko
fot. 1029354

ID326079 Rhodocybe gemina; u podnóża Góry Kamieńskiej, 1,5 km SW od wsi Koźniewice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2019.09.19; mieszane nasadzenia u podnóża góry nad rz. Jeziorką; na ziemi, pod krzewami, pośród gęstej roślinności zielnej grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 9" N i 19st 27' 9,7" E

fot. 1097141 fot. 1097142 fot. 1097143 fot. 1097144

ID327778 Rhodocybe gemina; 0,6 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.10.15; pas zarośli przy ziemistej dróżce w lesie mieszanym; sosna, brzoza, jesion i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 45" N i 19st 25' 14" E

fot. 1112985 fot. 1112986 fot. 1112987

ID349118 Clitopilus geminus; Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2021.09.04; ogród przyklasztorny, pod śwerkami i lipą; ziemia kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1257874.html

ID349499 (potwierdzenie 251162) Rhodocybe gemina; 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.09.05; ziemista dróżka w borze sosnowym -sosna, buk, trześnia, czeremcha; na ziemi, wśród roślinności zielnej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 37,5" N 19st 23' 44,3" E

fot. 1263314 fot. 1263315 fot. 1263316 fot. 1263317 fot. 1263318

ID360413 Rhodocybe gemina; Szczepocice Rządowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.28; przydrożne zarośla -robinia, kruszyna; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 31,3" N 19st 20' 34,7" E

fot. 1366484 fot. 1366485 fot. 1366486 fot. 1366487 fot. 1366488

ID361093 Clitopilus geminus; Szczecin Wielgowo, ul.Jarząbków, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2022.09.03; las mieszany Cm,So,Brz,Wb,tawlina; ściółka pod wierzbą z tawliną kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1368428.html
Rumieniak gromadny

ID362026 Rhodocybe gemina; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.22; liściaste zarośla, gł. robinie; na ziemi grupa co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0464 19,4194

fot. 1379266 fot. 1379267 fot. 1379268 fot. 1379269 fot. 1379270

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji