Tx: 883
grzyby.pl

Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. et Co-David

bruzdniczek gromadny, rumieniak gromadny
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et Noordel. · Rhodocybe truncata sensu auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Szczepkowski (2021)[2324]Szczepkowski (2021) Grzyby wielkoowocnikowe - czyli te dostrzegalne gołym okiem.[2324], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wójtowski (2006)[2547]Wójtowski (2006) Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka".[2547], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:40 1 znaleziska Clitopilus geminus (bruzdniczek gromadny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB84 361093 AD18 77629 BC64 112117 BD47 42595 CA37 176757 CA89 371699 CA97 114614 CA98 177214 CB14 172179 CB15 190009 CC15 297376 CC80 41618 CD64 112121 CF39 29577 35198 39771 70455 DA70 68014 DA90 370716 DD85 294055 294056 DD95 287145 DE35 175913 252167 306766 DE36 326079 DE45 251162 252164 252243 288440 291803 327778 349499 DE46 178684 DE47 289579 DE55 195759 289584 318828 360413 362026 DE65 231333 231334 DE66 174574 226617 246646 288604 DF33 109936 EC35 349118 EC46 318046 GC01 296357

ID 29 577 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF39; data zbioru: 26 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod jesionoklonem , przy szosie asfaltowej, na ziemi w trawie, w licznych grupach; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/7.04.06; uwagi: To nie jest jedyne stanowisko, byłam jednak niepewna oznaczenia, więc zostawiałam grzyby.; Rosną zawsze na tych samych miejscach. Od lat. Zawsze przy szosach asfaltowych, pod jesionami, w trawie. [fotografie: NIE - będą w 2006 roku]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 35 198 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Pyskowice nad jeziorem Dzierżno Małe, CF39; data zbioru: 20 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy szosie w trawie pod jesionoklonami, trawa pod jesionoklonem, kilka owocników obok siebie; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JK/1.07.08; uwagi: fot.41027 fot.41028 fot.41029 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

41027
41028
41029

ID 39 771 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Pyskowice ul. nad Kanałem, nad jez. Dzierżno Małe, CF39; data zbioru: 27 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nasyp kolejowy zarosnięty krzewiastym robiniami i olszynami, czarna, miękka, pozbawiona trawy ziemia, miejsce stale zacienione, kilkanaście sztuk obok siebie, niektóre pozrastane ze sobą trzonami po 2 czy 3, inne pojedynczo; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: tak; uwagi: brak fotografii; Pierwszy raz spotkane w tym miejscu. 20 lat temu rosły jakieś 100 m stąd. Potem znikłyt.; Jest stanowisko ok. 500 m dalej zgłoszone zresztą przeze mnie wcześniej!, ale w zupełnie innych warunkach: trawiaste miejsce, przy szosie pod jesionoklonami. [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 41 618 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Puszcza Zielonka, przy szosie Łopuchowo-Łopuchówko ok. 1000 m od przejazdu kolejowego, w zaroślach przydrożnych, CC80; data zbioru: 30 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla w zadrzewieniu przydrożnym: Crataegus sp., Rosa sp., Rubus sp., Quercus sp.,, na ziemi, liczne osobniki w grupie ok. 20 szt. na różnych etapach wzrostu; leg. Błażej Gierczyk, det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (1/BG/14.01.07) oraz w herbarium M. Wójtowskiego; uwagi: Kolejne stanowiska znaleziono w innych miejscach Puszczy Zielonki, głównie na przydrożach oraz w silnie zruderalizowanych lasach liściastych i mieszanych. Gatunek częsty na tym obszarze.; fot.52857 [notatka: nie] [fotografie: tak, wykonał M. Wójtowski]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87;

52857

ID 42 595 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: przy szosie z Gryżyny do Racotu, BD47; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, owocniki znalezione w sąsiedztwie Carpinus betulus, na ziemi, ok. 20 owocników w różnych fazach wzrostu; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BG/10.09.06; uwagi: fot.54130 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54130

ID 68 014 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Granica Sopotu i Gdyni, DA70; data zbioru: 8 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nasyp kolejowy zarośnięty lipami,śliwami,krzakami, Pod klonami, lipami, miejsce ruderalne, Ok. 20-stu owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/6.07.07; uwagi: fot.99615 fot.99616 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

99615
99616

ID 70 455 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Pyskowice, nad jez. Dzierżno Małe, CF39; data zbioru: 4 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawa pod jesionoklonami przy asfaltowej szosie, na ziemi, pojedynczo i po kilka; leg. det. Jolanta Kozak; uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku i sprzed dwóch lat; fot.105159 fot.105160 fot.105161; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

105159
105160
105161

ID 77 629 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 1 km na S od Lubrzy, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 8 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (Quercus, Corylus, Alnus, Ulmus) nad jeziorem, na ziemi, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.770 zielnik własny; uwagi: fot.121725 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

121725

ID 109 936 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Las w Nieborowicach, DF33; data zbioru: 18 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, w trawie przy drodze leśnej, na ziemi, pojedynczo i w grupach kilka owocników; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 32/JK/20.10.08; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 112 117 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Przy drodze Mokrz-Rzecin, ok. 200 m od przejazdu kolejowego, w stronę Rzecina, pow. Szamotulski, woj. wielkopolskie, BC64; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krzewy przydrożne, głównie Prunus sp., na ziemi, 5 owocników; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/23.09.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 112 121 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: ok. 2500 m WS od stacji PKP Taczanów, pow. pleszewski, woj, wielkopolskie, CD64; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą drzew liściastych, przy żużlowej drodze śródleśnej, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/23.09.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 114 614 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Krzeszna-Kaszuby, CA97; data zbioru: 7 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewione pobocze drogi,skarpa.Klon,krzewy-ruderalne, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.201790 [notatka: nie] [fotografie: tak];

201790

ID 172 179 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB14; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pod topolą przy drodze asfaltowej Lipusz-Tuszkowy, w ziemi, dwie kępki po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.366667 [notatka: nie] [fotografie: tak];

366667

ID 174 574 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Niesulów,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 8 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las;z drzew -brzoza,jesion,sosna,robinia,z krzewów-m.in.grab,klon,robinia, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:369371] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 369371 ;

ID 175 913 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 1,5 km N,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 4 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 51st 12' 11,8"N 19st 23' 50,3"E; zdjęcia i dyskusja w wątku [bf:369357] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 369357 ;

ID 176 757 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Szary dwór, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA37; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi wzdłuż lasu i łąk,klon,kasztanowiec-droga do rezerwatu Zielone, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: g [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 177 214 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba, w ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.381221 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak];

381221

ID 178 684 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 1,7 km SE,Borowiecko,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla liściaste, na ziemi, ponad 50 owocników w kręgu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 190 009 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB15; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy, w ziemi, 4 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/25.11.13; uwagi: fot.437818 fot.437819; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11550~17.89800&lvl=15&sp=point.54.11550_17.89800_15%20sierpnia%202011%20 10!.JPG [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

437818
437819

ID 195 759 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 800 m S od wsi Janów Wolski ( Adamów ) gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 59,5" N i 19st 17' 14,49" E], DE55; data zbioru: 6 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi; wąski pas drzew liściastych ( gł. dęby, brzozy, również kruszyna, czeremcha i robinia ) oddzielający drogę od lasu sosnowego, na ziemi, w trawie, 8 owocników w dwóch wiązkach oddalonych od siebie o ok.30 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.466635 fot.466636 fot.466637; siedlisko; fot.466638 [notatka: nie] [fotografie: tak];

466635
466636
466637
466638

ID 226 617 oznaczenie: Rhodocybe gemina; • potwierdzenie ID174 574; lokalizacja: Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 58' 38,5" N i 19st 29'14,75" E], DE66; data zbioru: 29 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy drodze biegnącej przez las; z drzew -brzoza, jesion, sosna, robinia, z krzewów- m.in .grab, klon, robinia ( w tym roku pobocza drogi ogołocono ze wszystkich drzew i krzewów ), na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.614720 fot.614721 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614720
614721

ID 231 333 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 0,5 km SE od wsi Widzów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 58' 8,44" N i 19st 23' 33,7" E], DE65; data zbioru: 13 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna kępa drzew gł.klonów i głogów, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:361469] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 361469 ;

ID 231 334 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 57,14" N i 19st 24' 37,2" E], DE65; data zbioru: 16 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/30.09.2015; uwagi: siedlisko; fot.648554; owocniki; fot.648555 fot.648556 fot.648557 fot.648558 [notatka: nie] [fotografie: tak];

648554
648555
648556
648557
648558

ID 246 646 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Górka, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 57' 42,2" N i 19st 31' 11" E], DE66; data zbioru: 6 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: li¶ciaste zaro¶la w lesie sosnowym, przy le¶nej drodze, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/29.09.2015; uwagi: fot.704889 fot.704890 fot.704891 fot.704892 [notatka: nie] [fotografie: tak];

704889
704890
704891
704892

ID 251 162 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 35,4" N i 19st 23' 32,5" E], DE45; data zbioru: 27 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: odrastająca ( całkowicie wycięta w 2012 ) kępa robinii przy trasie A1, na ziemi, w grubej liściastej ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/29.09.2015; uwagi: fot.720602 fot.720603 fot.720604 [notatka: nie] [fotografie: tak];

720602
720603
720604

ID 252 164 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 23,5" N i 19st 25' 33" E], DE45; data zbioru: 14 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/29.09.2015; uwagi: fot.724963 fot.724964; 7.09.2014; fot.724965 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724963
724964
724965

ID 252 167 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 0,8 km S od osady Kmiecizna, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 41" N i 19st 24' 15,3" E], DE35; data zbioru: 28 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna kępa drzew liściastych -osiki, klony, na ziemi, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/30.09.2015; uwagi: fot.724970 fot.724971 fot.724972 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724970
724971
724972

ID 252 243 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 2 km SW od wsi Pytowice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 5,4" N i 19st 25' 18,74" E], DE45; data zbioru: 15 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla w lesie sosnowym, na ziemi, grupka 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 19/JN/30.09.2015; uwagi: fot.725243; siedlisko; fot.725244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

725243
725244

ID 287 145 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 1 km na E od wsi Ślądkowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 21 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad przy nieistniejącej już gajówce, z ziemi, kilka owocników obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006711; uwagi: [bf:860993] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 860993 ;

ID 288 440 oznaczenie: Rhodocybe gemina; • potwierdzenie ID252 164; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 23,5" N i 19st 25' 33" E], DE45; data zbioru: 21 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki, na ziemi, ponad 20 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.866331 fot.866332; gr.2 -31.07.2016; fot.866333 fot.866334 [notatka: nie] [fotografie: tak];

866331
866332
866333
866334

ID 288 604 oznaczenie: Rhodocybe gemina; • potwierdzenie ID246 646; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Górka, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 4 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla w borze sosnowym, przy leśnej drodze, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.867248 fot.867249 [notatka: nie] [fotografie: tak];

867248
867249

ID 289 579 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 150 m E od zabudowań wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 29" N i 19st 34' 51" E], DE47; data zbioru: 13 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewieki las mieszany skrywający dzikie wysypisko -osiki, sosny i inne, na ziemi, pod osikami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.871152 fot.871153 fot.871154; siedlisko; fot.871155; Rumieniaki rosły wraz z gwiazdoszami frędzelkowatymi -id289578 [notatka: nie] [fotografie: tak];

871152
871153
871154
871155

ID 289 584 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 200 m SE od zabudowań wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 53" N i 19st 23' 0,2" E], DE55; data zbioru: 10 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kepa przydrożnych drzew nad Radomką -gł.olchy, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.871188 fot.871189 fot.871190 [notatka: nie] [fotografie: tak];

871188
871189
871190

ID 291 803 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 15 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; grupa krzewów liściastych przy dróżce, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 6' 34,5" N 19st 25' 21" E; fot.880822 fot.880823 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880822
880823

ID 294 055 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Pabianice, Park Wolności, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 27 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park leśny, pod robinią i dębem, z ziemi, dwa owocniki; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006587; uwagi: fot.890547 fot.890548 [notatka: nie] [fotografie: tak];

890547
890548

ID 294 056 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Pabianice, ul. Karniszewicka, prywatna posesja, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 26 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: klomb pod sosną, z ziemi, 3 owocniki obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006583; uwagi: Owocniki urosły w czasie wysypu R. gemina w tym i sąsiadującym ATPOL [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 296 357 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 6 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu a zarazem brzeg rzeki, zadrzewienie mieszane, na ziemi, kilka sztuk; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005508; uwagi: w tym rejonie znajduje się kilka skupisk tego gatunku.; fot.903189 fot.903190 [notatka: nie] [fotografie: tak];

903189
903190

ID 297 376 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 5 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu., Ściółka, podłoże gliniaste., Grupka 3 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: [bf:874772]; fot.908495 fot.908496 fot.908497 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 874772 ;

ID 306 766 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 48,9" N i 19st 24' 5,5" E], DE35; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -śliwy, wierzby, brzozy i inne, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.953636 fot.953637 fot.953638 fot.953639 fot.953640 [notatka: nie] [fotografie: tak];

953636
953637
953638
953639
953640

ID 318 046 oznaczenie: Clitopilus geminus; lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 16 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park,aleja wielogatunkowa, ziemia, kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdził M.Gryc na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1018570] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1018570 ;

ID 318 828 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 13" N i 19st 21' 56" E], DE55; data zbioru: 7 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zarośli ( robinie, klon i inne ) w borze sosnowym z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1029352 fot.1029353; siedlisko; fot.1029354 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1029352
1029353
1029354

ID 326 079 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: u podnóża Góry Kamieńskiej, 1,5 km SW od wsi Koźniewice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 9" N i 19st 27' 9,7" E], DE36; data zbioru: 19 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane nasadzenia u podnóża góry nad rz. Jeziorką, na ziemi, pod krzewami, pośród gęstej roślinności zielnej, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1097141 fot.1097142 fot.1097143 fot.1097144 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1097141
1097142
1097143
1097144

ID 327 778 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: 0,6 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 45" N i 19st 25' 14" E], DE45; data zbioru: 15 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zarośli przy ziemistej dróżce w lesie mieszanym; sosna, brzoza, jesion i inne, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1112985 fot.1112986 fot.1112987 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112985
1112986
1112987

ID 349 118 oznaczenie: Clitopilus geminus; lokalizacja: Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przyklasztorny, pod śwerkami i lipą, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: [bf:1257874] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1257874 ;

ID 349 499 oznaczenie: Rhodocybe gemina; • potwierdzenie ID251 162; lokalizacja: 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 5 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ziemista dróżka w borze sosnowym -sosna, buk, trześnia, czeremcha, na ziemi, wśród roślinności zielnej, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 37,5" N 19st 23' 44,3" E; fot.1263314 fot.1263315 fot.1263316 fot.1263317 fot.1263318 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1263314
1263315
1263316
1263317
1263318

ID 360 413 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Szczepocice Rządowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 28 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla -robinia, kruszyna, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 31,3" N 19st 20' 34,7" E; fot.1366484 fot.1366485 fot.1366486 fot.1366487 fot.1366488 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1366484
1366485
1366486
1366487
1366488

ID 361 093 oznaczenie: Clitopilus geminus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, ul.Jarząbków, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Cm,So,Brz,Wb,tawlina, ściółka pod wierzbą z tawliną, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011599; uwagi: [bf:1368428] ; Rumieniak gromadny [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1368428 ;

ID 362 026 oznaczenie: Rhodocybe gemina; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0464 19,4194], DE55; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, gł. robinie, na ziemi, grupa co najmniej 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1379266 fot.1379267 fot.1379268 fot.1379269 fot.1379270 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1379266
1379267
1379268
1379269
1379270

ID 370 716 oznaczenie: Clitopilus geminus; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, przedłużenie Parku Oruńskiego przy Potoku Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 19 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg z wierzbą, głogiem, jesionem, osiką i olchą, na ziemi, 10 owocników; leg. Marian Sęktas, det. Romuald Tomaszewski; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Pierwsza obserwacja z 30.08.2022 bez owocników [bf:1367174]; Z dziś; fot.1464559 fot.1464560 fot.1464561 fot.1464562 fot.1464563 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1367174 ;

ID 371 699 oznaczenie: Clitopilus geminus; lokalizacja: Gdańsk-Oliwa, TPK, Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 12 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dębem, ziemia na przydrożu, 5 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1476135 fot.1476136 fot.1476137 fot.1476138 fot.1476139 fot.1476140 [fotografie: tak];

1476135
1476136
1476137
1476138
1476139
1476140
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji