takson nie ujęty w czekliście

Ramaria rubripermanens Marr et D.E. Stuntz

GREJ: ID40417 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
GREJ: ID73609 (© autora fot.)
GREJ: ID120890 (© autora fot.)