jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina carpatica Körb.

odnożyca karpacka